Aanmelding

Als ouders zoekt u, vaak samen met uw kind(eren), een basisschool uit. Het is belangrijk om een school die kiezen die bij uw ideeën over onderwijs en opvoeding past. .
Een school laat zich het beste zien als zij volop in bedrijf is. Maak daarom gerust een afspraak met de directrice. Zij leidt u rond en kan u meer vertellen over de school. Bij uw bezoek ontvangt u een  informatiepakket. Hierin zit een folder over Jenaplanonderwijs, het aanmeldformulier en informatie over kinderopvang Kleinduimpje.

3 ½ jarigen mogen twee dagdelen naar school. Komend schooljaar mogen kinderen die 3 jaar en 6 maanden zijn gedurende 2 dagdelen naar school. We denken op die manier aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en de overgang naar groep 1 zal hierdoor nog vloeiender gaan lopen. Het is wel een vereiste dat uw kind zindelijk is. Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod dan kunt u contact opnemen met de directrice. U kunt zelf beslissen op welke dagdelen uw kind komt en er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Leerlinggebonden financiering
Per augustus 2003 is de wet Regeling leerlinggebonden financiering van kracht. In de wet wordt onder meer geregeld dat leerlingen met een handicap toegang kunnen krijgen tot een school voor regulier onderwijs. Kinderen die op een reguliere basisschool worden geplaatst hebben dan meestal een leerlinggebonden budget toegewezen gekregen. Hun ouders kunnen daardoor kiezen voor zowel een reguliere school als voor speciaal onderwijs. We staan in eerste instantie positief ten opzichte van het opnemen van leerlingen met een leerlinggebonden financiering.

Voor meer informatie kunt u altijd bij school terecht.