Gymnastiek

De gymnastieklessen van de  stamgroepen vinden op woensdag plaats in de sporthal van de Rietlanden. De tijden zijn als volgt;

   08.30 tot 9.45 uur Vlinders
   09.45 tot 11.00 uur Apen

   11.00 tot 12.15 uur Uilen

Op woensdag worden de kinderen van de Vlinders groep 3/4 om 8.15 uur verwacht bij de sporthal in de Rietlanden. Groep 1/2 Vlinders moeten naar school.

De kinderen hebben voor de gymles goede gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig en geschikte kleding.

Vanaf groep 5 douchen de kinderen en hebben ze een handdoek nodig.

 

Sportteam
Op school ondersteunt het sportteam bij gymlessen, toernooien, kleutergym en tussenschoolse bewegingsactiviteiten.