Modern jenaplanschool

CB de IJsvogel, een moderne jenaplanschool!

Ook binnen Jenaplan onderwijs zijn er allerlei ontwikkelingen. Zo participeren we als IJsvogel al een behoorlijke periode bij de ontwikkeling van de Moderne Jenaplanschool. Onderstaande tekst is afkomstig van de site voor modern jenaplan onderwijs en het leek ons handig om dit met u te delen zodat u zich een beeld kan vormen van de ontwikkelingen binnen het moderne jenaplanonderwijs. CB de IJsvogel combineert de 7 kenmerken met het onderwijs voor een nieuwe tijd (04nt) en daarmee komen we tot het Jenaplan XL concept.

Moderne jenaplanscholen (MJP-scholen) zijn jenaplanscholen van nu. Eigentijds jenaplanonderwijs dat op de toekomstgericht is. Hoe bereiden we kinderen van nu voor op het leven van straks?

Kinderen worden meer en meer verantwoordelijk voor hun eigen leren, eigenaar van hun talentontwikkeling, architect van hun toekomst. De Moderne Jenaplanschool weet waar ze voor staat en maakt werk van de ideeën van Petersen en Freinet. De Moderne Jenaplanschool maakt werk van ondernemen.

7 kenmerken van modern jenaplanonderwijs

De ideeën van Peter Petersen en Suus Freudenthal worden in Modern jenaplanonderwijs gecombineerd met het gedachtengoed van Célestin Freinet. Deze uitgangspunten worden verbonden met de verworvenheden van deze tijd: modern jenaplanonderwijs van nu! Dit zijn de 7 kenmerken:

1: Modern met een stevige basis

De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en Célestin Freinet actueel, passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool van vroeger maar een moderne jenaplanschool van nu.

2: Samen ondernemen

In de moderne jenaplanschool neemt ‘samen’ een essentiële plaats in: er wordt gewerkt in stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding. Essenties van de moderne jenaplanschool zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

3: Uitgaan van kinderlijke nieuwsgierigheid

De ervaringen en belevingen van de kinderen vormen het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeën. De grote en kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Onderzoeken, ontdekken en ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in: de stamgroep is een onderzoeksgemeenschap.

4: Leren doe je zelf en voor jezelf

In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroepleider en de stamgroep hun eigen weekplan samen. Op de IJsvogel gebruiken we daarvoor de applicatie Tiktik die alle kinderen op de iPad hebben staan. Tijdens individuele coachingsgesprekken en portfolio gesprekken waarbij ook de ouders samen met het kind aanwezig zijn worden de doelen besproken.

5: Midden in de wereld

De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excursies, bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de kinderen naar de wereld.

6: Betekenisvol

In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met ‘levend onderwijs’. Zo is taal is geen vak apart, maar wordt geoefend in betekenisvolle situaties. In de moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klassen dagboeken (logboeken) en schoolcorrespondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in een betekenisvolle context geleerd.

7: Blijven ontwikkelen

De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studiedagen. Ze maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feedback. De directieleden participeren in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne jenaplanschool.

 

Kortom: CB de IJsvogel; Hier gebeurt het!