O4nt scholen

Wat een kind op een basisschool moet leren is wettelijk bepaald en wordt getoetst d.m.v. de bekende CITO toetsen. Op een O4NT school is dat niet anders. Maar wat een O4NT school uw kind eveneens bijbrengt, zijn cruciale vaardigheden, zowel digitaal als analoog, die later goed van pas komen.

Communicatie- en samenwerkingsvormen zijn steeds minder aan ruimte of afstand gebonden. Op speelse wijze wennen we uw kind daar nu al aan. Via projecten en virtuele componenten van het O4NT schoolconcept, waarmee leren en participeren op afstand kinderspel wordt.

Doordat kinderen hun projecten van jongs af aan zelf aan de groep presenteren, doen ze tevens waardevolle presentatie skills op en worden zij vaardig in uiteenlopende presentatiemiddelen.

Wat nu al geldt, maar als uw kind opgroeit nog sterker, is dat alle kennis en informatie op het internet te vinden is. Een onmisbare vaardigheid is dus, dat je elk type informatie moet kunnen vinden, op relevatie moet kunnen filteren en moet kunnen toepassen. Dat leren we uw kind van vroegs af aan.

10 beloften aan het kind

O4NT scholen doen 10 beloften aan ieder kind. Ze hangen dan ook prominent in iedere school:

  • We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
  • We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
  • We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
  • We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
  • We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
  • We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
  • We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
  • We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
  • We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
  • We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.