Stichting leergeld Emmen

Stichting Leergeld Emmen e.o. - Postbus 97 - 7800 AB Emmen - M. 06 - 27289980  - E. info@leergeldemmen.nl

 

 

“Alle kinderen mogen meedoen”,

 

Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele

activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders

in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes,

of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer.

 

Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers;

  • met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar
  • met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm
  • die in de gemeente Emmen wonen
  • die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de Gemeente

       Emmen, tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van

       onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen.

 

Hoe werkt Leergeld Emmen;

  • De ouder/verzorger dient een aanvraag in.
  • Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek.
  • De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is
  • Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt.
  • Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d

 

Meer informatie is te verkrijgen:

       of brief/ antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97,  7800 AB  Emmen)

 

 

Kijk voor diensten van het participatiefonds van de gemeente Emmen op:

https://participatiewebshop.emmen.nl/tegemoetkomingen-gemeente/participatieregeling.html

 

Klik hier voor onze jaarverslag LGE 2014